Retningslinier for optagelse

Retningslinier for brugen af A3-Marketing.dk

  • A3-Marketing.dk accepterer ikke links til sider, hvis indhold og udformning er i modstrid med dansk eller international lov eller i øvrigt anses for at være upassende, stødende, erotisk, pornografisk, voldeligt, til skade for A3-Marketing.dk eller tredie part.
  • A3-Marketing.dk optager først og fremmest links til danske sider og kun hovedsiden, der kan indføjes 1 link til en underside i den lange beskrivelse. og forbeholder sig ret til at afvise links til sider, der efter vores overbevisning ikke bibringer kateloget merværdi.
  • A3-Marketing.dk leverer links og reklame uden nogen form for garanti.
  • A3-Marketing.dk behandler alle personlige oplysninger fortroligt og de bliver ikke delt med 3. parter.
  • A3-Marketing.dk gennemgår alle links før de aktiveres.
  • A3-Marketing.dk forbeholder sig ret til at ændre kategoriforslag og placere link der, hvor det vil være mest hensigtsmæssigt for brugere.
  • A3-Marketing.dk forbeholder sig ret til, uden forudgående varsel, at ændre betingelserne for brugen af A3-Marketing.dk, og det er brugerens eget ansvar, via oplysningerne på denne side, at holde sig informeret om eventuelle ændringer.
  • A3-Marketing.dk forbeholder sig ret til, til enhver tid, at ændre, fjerne eller lukke enhver form for links, reklame eller service, uanset om nogen måtte lide økonomisk eller andet tab som følge deraf.
  • A3-Marketing.dk er på ingen måde ansvarlig for indholdet eller pålideligheden af siderne der linkes til.
  • A3-Marketing.dk kan på ingen måde drages til økonomisk eller andet ansvar for tab af nogen art eller problemer, der måtte være konsekvensen af brugen eller misbrugen af A3-Marketing.dk

Ved tilmelding af artikler og firmaregistrering, har du samtidigt indvilliget i, at modtage nyheds mail fra A3-Marketing.dk